حمل و نقل ریلی

توسعه خطوط راه آهن نقش مهمی در زمینه ی پیشرفت حمل و نقل بین المللی در بر دارد.

حمل و نقل ریلی شخصیت حقوقی است که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بالاخذ مجوز از شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران که در این قانون راه آهن نامیده میشود و با تأمین ناوگان (لکوموتیو و یا واگن) مورد نیاز به منظور جابجایی (کالا،مسافر) فراهم میگردد.

حمل و نقل ریلی
حمل و نقل ریلی

خدمات و مشاغل شرکت حمل و نقل ریلی سوربن ترابر خزر عبارتند از :

حمل مواد معدنی، حمل انواع کالا، حمل کالاهای باارزش و فاسد شدنی، حمل تولیدات فولادی، بارگیری و تخلیه واگن در معادن و بنادر، بازسازی و تعمیرات واگنهای ناوگان ریلی، حمل ترکیبی بارهای جاده ای – ریلی و … .

شرکت سوربن ترابر خزر کلیه خدمات مربوط به حمل انواع کالاهای صادراتی، وارداتی و ترانزیتی را از ایستگاه ها و مبادی مرزی کشور به کلیه ایستگاه های راه آهن کشورهای آسیای میانه، روسیه، اکراین با تعرفه   SMGS و ترکیه، سوریه و عراق و کشورهای حوزه دریایی بالتیک با تعرفه های TEA امکان پذیر است.

download almost uapkmod here | the best resources android apps on uapkmod.com