گواهینامه فیاتا

فورواردرها كه از آنها تحت عنوان كارگزاران حمل نيز ياد می‌شود از خود وسيله حمل ندارند ليكن وسيله حمل را تدارك می‌بينند و كالاهای مشتريان خود را بنام خود به شركتهای حمل كننده می‌دهند و بالطبع شركت فورواردر را در حكم مالك كالا می‌شناسند.
فورواردرها در زمينه حمل و نقل دارای تجارب با ارزشی هستند و خدمات متنوعی از قبيل بسته‌بندی برای حمل، انبارداری، جمع‌آوری، انتخاب و معرفی بهترين مسير حمل، انتخاب بهترين حمل كننده مناسب، صدور اسناد، ترتيب بيمه كالا، انجام امور گمركی كالا، نظارت در تخليه و بارگيری، نظارت بر اقدامات بارشماری و غيره انجام می‌دهند. ليكن فعاليت اصلی فورواردرها همان تصدی امور مربوط به حمل كالا است.
همكاری بيشتر فورواردرها منجر به تشكيل فدراسيون بين‌المللی انجمن‌های فورواردرها (فياتا FIATA) در اتريش گرديد.

فدراسيون بين‌المللی اتحاديه‌های كارگزاران حمل و نقل بار                                                                                                                             FIATA

Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés

فیاتا یک سازمان غیر دولتی است که امروزه صنعتی را ارائه می دهد که تقریبا 40 هزار شرکت مدیریت حمل کالا و آماد(لجستیک) را پوشش می دهد و به عنوان ” معمار حمل و نقل” شناخته شده و حدود 8 الی 10 میلیون نفر در 150 کشور را در استخدام دارد
فیاتا در مقام مشاور شورای اقتصادی- اجتماعی سازمان ملل(ECOSOC) و همچنین (ESCWA,ESCAP,ESC) ، کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل(UNCTAD) و کمیسیون قانون تجارت بین الملل سازمان ملل(UNCITRAL) فعالیت می کند
فياتا بوسیله بسیاری از سازمان های غیر دولتی، سازمان ها و متصدیان امور دولتی و سازمان های خصوصی بین المللی فعال در زمینه حمل و نقل مانند اتاق بازرگانی بین المللی(ICC) ، اتحادیه بین المللی حمل و نقل هوایی(IATA)، اتحادیه بین المللی خطوط ریلی(UIC)، اتحادیه بین المللی حمل و نقل جاده ای(IRU)، سازمان جهانی گمرک(WCO)، سازمان تجارت جهانی(WTO) و…. بعنوان نماینده صنعت فورواردری شناخته می شود. بطور خلاصه، فیاتا بزرگترین سازمان غیر دولتی موثر در حوزه حمل و نقلجهانی است
اهداف 
اهداف اصلی فیاتا عبارتند از
یکپارچه کردن صنعت فورواردری در جهان 
ارائه، توسعه و حراست از منافع حاصل از صنعت بوسیله ی شرکت کردن در نشست های بین المللی سازمانهای مرتبط با حمل و نقل بعنوان مشاور یا کارشناس 
آشنا کردن عموم، صنایع و تجارت در مقیاس گسترده با خدمات ارائه شده بوسیله فورواردرها بوسیله انتشار اطلاعات، توزیع نشریات و غیره
افزایش کیفیت خدمات عرضه شده بوسیله فورواردرها از طریق توسعه و ارتقاء اسناد ارسال(حمل و نقل) یک شکل، شرایط بازرگانی استاندارد و غیره
کمک از طریق آموزش شغلی(Vocational training) فورواردرها، مشکلات مربوط به اقامه بیمه، ابزارهای لازم برای تجارت الکترونیک شامل تبادل الکترونیکی داده ها(EDI) و بارکد.
همایش ها 
هر سال، فیاتا کنگره جهانی برگزار می کند این رویداد بین المللی، فورواردرهای فعال در صنعت و حمل و نقل دریایی را، دور هم جمع می کند. در واقع فیاتا بعنوان هدایت کننده این کسب و کار عمل می کند و محل ملاقاتی برای اداره این کسب و کار است. شرکت کنندگان حدود 800 الی 1500 نفر هستند
سازمان 
فیاتا از انجمن های: گروه های مشاوره(Advisory Bodies) و گروه های کاری(Working Groups) که هر کدام به نوبه خود با جنبه ای از حرفه، سرو کار دارند تشکیل یافته است وحمل و نقل بین المللی کالا را متاثر می سازد
انجمن ها در هر سال دو بار یکدیگر را ملاقات می کنند و کارهای فنی اتحادیه را انجام می دهند. در حال حاضر فیاتا دارای 3 انجمن به شرح زیر است
انجمن باربری هوایی(AFI) 
انجمن امور گمرکی(CAI)  
انجمن حمل و نقل مرکب(MTI)  
بعضی از انجمن های دارای گروههای کاری دائمی هستند، بطور مثال MTI دارای سه نهاد حمل و نقل دریایی، ریلی، جاده ای و AFI یک انجمن برای انجام امور IATA است. گروههای کاری به انجمن های مربوطه خود گزارش داده و در صورت نیاز طی نشستی با هم ملاقات می کنند
برای موضوعاتی که کل صنعت فورواردرها را تحت تاثیر قرار می دهد چهار گروه مشاوره وجود دارد
انجمن مشاوره در مورد کالاهای خطرناک(ABDG)
انجمن مشاوره در مورد امور حقوقی(ABLM)  
انجمن مشاوره در مورد آموزش شغلی(ABVT) 
انجمن مشاوره در مورد موضوعات امنیتی(ABSM) 
این انجمن ها با یکدیگر و همچنین با گروههای کاری همکاری کرده و در صورت نیاز طی نشستی یکدیگر را ملاقات می کنند
نشست های منطقه ای 
اعضای انجمن فیاتا به چهار منطقه جهانی تقسیم می شوند که عبارتند از
آفريقا / خاورميانه 
آمریکا 
آسیا / منطقه پاسیفیک 
اروپا 
اولین هدف نشست های منطقه ای پرداختن به موضوعات منطقه ای است، و در صورت نیاز این موضوعات را به انجمن ها و گروه های فنی فیاتا ارجاع می دهند. در واقع هدف شناسایی و کمک به اعضای منطقه ای در حل مشکلات صنعت در محدوده محلی است. هدف مهم دیگر دستیابی به هم افزایی(Synergy) بین کشورهای عضو در منطقه و تبادل این مزایا و منافع با دیگر اتحادیه ها می باشد. این گروه های منطقه ای بطور معمول دوبار در سال یکدیگر را در دفتر مرکزی نشست های فیاتا در زوریخ و درهمايش جهانی سالیانه فیاتا ملاقات می کنند. نشست های منطقه ای در صورت لزوم می تواند بین نشست دفتر مرکزی و همایش جهانی برگزار شود
هدف انجمن های منطقه ای این است که در گروه های مشاوره، انجمن ها و گروه های کاری فیاتا بیشتر فعال باشند و از همه اشخاص ذینفع یا علاقمند دعوت بعمل می آید که علاقمندی های خود را به رئیس یا مدیر انجمن منطقه ای مرتبط ايميل کنند. در کشوری که هیچ انجمن ملی وجود ندارد، از کلیه ی اعضای منفرد درخواست می شود تا یک انجمن ملی شکل دهند. فیاتا از کمک کردن به هر کسی که نیازمند باشد خوشحال خواهد شد. اهداف آتی انجمن های منطقه ای جمع کردن اعضای منفرد بیشتری ازهمه کشورها خواهد بود چرا که تنها از طریق انجمن های ملی و اعضای منفرد است که انجمن های منطقه ای قدرتمند شده و می توانند در فیاتا حرفی برای گفتن داشته باشند

اسناد فیاتا

FIATA DOCUMENTS

فیاتا به منظور ایجاد یک استاندارد یکپارچه برای استفاده فرستندگان کالا بطور جهانی چندین سند و فرم یک شکل طراحی نموده است. این اسناد به سادگی قابل تمیز هستند و هر کدام به رنگ مشخصی می باشد که آرم فیاتا را روی سر برگ همه آنها می توان دید
•FIATA FCR (گواهی رسید فورواردر
•FIATA FCT (گواهی حمل فورواردر که شامل فهرست بسته بندی کالاها می باشد
•FWR ( رسید انبار فیاتا
•FBL (بارنامه – قابل معامله- حمل مرکب فیاتا) لیست انجمن های صادر کننده 
•FWB ( راه نامه – غیر قابل معامله- حمل مرکب فیاتا) لیست انجمن های صادر کننده 
•FIATA SDT (اظهارنامه فرستنده برای حمل کالای خطرناک
•FIATA SIC (گواهی وزن
•FFI ( دستورالعمل حمل فیاتا
اسناد فیاتا داری اعتبار زیادی است و بعنوان اسناد متداول و قابل اعتماد شناخته می شود. این اسناد در گذشته کمک های شایانی به تسهیل مبادلات بین المللی کرده و در آینده نیزبعنوان ابزاری ارزشمند در خدمت تجارت جهانی خواهد بود
اهداف و فعالیتهای عمده بنیاد فیاتا چیست؟ 
فیاتا دوره آموزش مربیان(Train-the-Trainer) را برای اعضای انجمن ترتیب می دهد، یعنی به آموزش کسانی می پردازد که قرار است نیروی کار آینده اعضا را آموزش دهند. فیاتا تیم کوچکی از کارشناسان آموزش دهنده را به کشورهایی که دارای منابع محدود بوده یا منابعی جهت اجرای دوره های مناسب ندارند ارسال می دارد. این دوره ها تقریبا در دو هفته دانش لازم برای این حرفه را طبق حداقل استانداردهای فیاتا (FMST)” فراهم می کند و تعدادی دستورالعمل در مورد نحوه آموزش دادن را نیز شامل می شود
هدف اصلی فیاتا ترغیب اعضای انجمن در برپایی سازمانی موثر و کارا در زمینه آموزش می باشد. بعد از مدتی آنها باید بتوانند اصول آموزشی را که خودشان توسعه داده اند برای اعتبار بخشی به “انجمن مشاوره آموزش شغلی(ABVT)”ارائه کنند. و این مسئله به این معناست که انجمنهایی که در کسب اعتبار برای برنامه های خود موفق باشند، می توانند دوره هایی را که منجر به دریافت دیپلم فیاتا می شود بعهده بگیرند

با آنکه اسناد فیاتا در زمره اسناد حمل محسوب می شود ولی به واسطه برخی ویژگیهای آن بخش جداگانه ای به آن اختصاص یافته است .
اسناد این موسسه دارای شرایط و عبارت مهمی در مورد تعهداتی است که به وسیله عامل حمل یعنی صادر کننده سند فیاتا , پذیرفته شده است . اعضا فیاتا باید جهت صدور اسناد فیاتا مجوز لازم را از انستیتو عاملین حمل دریافت دارند .

گواهینامه فیاتا

گواهینامه فیاتا

Institute of Freight limited

این انستیتو از طرف سازمان فیانا مجاز گردیده که این گونه مجوزها را برای اعضا فیانا صادر نماید . باید اضافه نمود که فرمهای فیانا در اختیار غیر اعضا نیست و آنها نمی توانند از آن استفاده نمایند .

صادر کنندگانی که از خدمات عاملین حمل استفاده مینمایند اغلب در مقابل تحویل کالای خود رسید عامل حمل (فورواردر) را دریافت می دارند . عاملین حمل ( فورواردرها) سعی می‌نمایند تا جائی که امکان داشته باشد جهت تقلیل هزینه حمل , کالاهای مختلفی را به طریقی در یک کانتینر گروه بندی کرده وقرار دهند تا حداکثر استفاده از فضای آن شده و بدین وسیله هزینه کاهش یابد .آنها سپس کانتینر را تحویل شرکت کشتیرانی می دهند .

شرکت کشتیرانی درپاره ای از مواقع بارنامه های مستقلی برای هر یک از کالاهائی که در کانتینر توسط عامل حمل قرارداده شده است صادر می نماید . بنابراین نه تنها عاملین حمل ( فورواردرها ) بعضی مواقع برای هر قسمت از بار قرارداده شده دریک کانتینررسیدی صادر می کنند , بلکه شرکت کشتیرانی نیز هم درچنین مواردی که لازم باشد بارنامه مربوطه را صادر خواهند نمود.
اسناد مزبور که توسط عاملین حمل صادر می گردد چیزی بیش از یک رسید نیست و نشان دهنده قرارداد حمل و یا سند انتقال مالکیت کالا نمی باشد .
با اين حال این رسیدها مدارکی است که به وسیله آن گیرنده کالا می تواند کالای خود را در مقصد از نمایندگان عاملین حمل دریافت دارد . به همین لحاظ عاملین حمل( فورواردرها) مسئولیت کالا را به عهده دارند , در صورتی که حمل کننده (carrier) دارای چنین مسئولیتی در مقابل خریدار نیست ( مگر در مواردی که فورواردر خود حمل کننده نیز باشد ) .

بارنامه حمل مركب فياتا
(F.B.L)(FIATA MULTIMODAL TRANSPORT B/L)


مهمترين سندی است كه سازمان فياتا در اختيار فورواردرهای عضوش قرار داده است و مورد تأييد اتاق بازرگانی بين‌المللی (I.C.Cقرار گرفته است و قابل معامله و انتقال بوده و مورد پذيرش بانكها برای معامله اسناد قرار می‌گيرد در حمل كالا با كاميون كشتی قطار و هواپيما استفاده می‌شود وبه عنوان بارنامه سراسری حاوی آرم اتاق بازرگانی بين‌المللی است كه در ظهر آن شرايط مربوط به وظايف و مسئوليت‌های فورواردر و صاحب كالا درج شده است.

بارنامه حمل مرکب فیاتا FBL یک سند حمل مرکب می باشد که به وسیله فیاتا برای استفاده ی عاملین حمل و نقل ( فورواردر ) بین المللی که به عنوان عاملان حمل و نقلمرکب عمل می کنند طرح ریزی شده است .
بارنامه حمل مرکب فیاتا یک سند قابل معامله است ( مگر آنکه بر روی آن عبارت غیر قابل معامله ذکر شده باشد ) که توسط اjاق بازرگانی بین المللی مورد تائید قرار گرفته است . بارنامه فیاتا دارای علامت اطاق بازرگانی بین المللی در کنار آرم سازمان ملی ( فورواردرها ) می باشد .
عامل حمل و نقل ( فورواردر ) صادر کننده بارنامه حمل مرکب فیاتا که به عنوان عامل حمل و نقل مرکب عمل می کند مسئولیت کالا و انجام عملیات حمل و نقل را به عهده دارد .
عامل مذکور ( فورواردر) نه تنها مسئولیت تحویل کالا را در مقصد به عهده می گیرد بلکه مسئول عملیات کلیه حمل کنندگان و اعمال اشخاص ثالثی است که در حین حمل و نقلبه وسیله او به کار گرفته می شوند .
صادر کننده بارنامه فیاتا پرداخت خسارت بر مبنای ۳۰ فرانک طلا ( تقریبا دو * SDR) برای هر کیلو وزن ناخالص کالای گم شده یا خسارت دیده ممکن است پس از اثبات این مسئله که کالا در چه مرحله خسارت دیده و یا مفقود شده و مکان وقوع حادثه کجا بوده , تعیین گردد و بدین وسیله میزان دیون او متناسب با مرحله حمل و نقل خواهد بود ( بند ب ماده ۶شرایط بارنامه حمل و نقل مرکب فیاتا FBL )

هنگام صدور بارنامه حمل مرکب فیاتا FBL , عامل حمل باید نسبت به رعایت نکات ذیل اطمینان حاصل نماید :

الف : محموله مورد بحث به وسیله خود و یا نماینده اش ( شعبه یا عامل یا فورواردر واسطه ) قبول گردیده و حق هر گونه دخل و تصرف در آن تنها در اختیار او است .
ب: کالا در ظاهر دارای شرایط خوب و وضع مناسبی باشد.
ج : جزئیات ذکر شده در سند به  وضوح با دستوراتی  که او دریافت نموده است مطابقت دارد .
د: مسئولیت بیمه محموله قبلا مورد توافق قرار گرفته است .
ه: صریحا مشخص گردیده باشد که یک و یا چند نسخه اصلی از سند قرار است صادر گردد.
توصیه می شود عامل حمل مذکور تعهدات خود را بر اساس شرایط FBL بیمه نماید و در هنگام دریافت تقاضای حمل , مراتب پوشش بیمه ای و دیون خود را اعلام نماید .

گواهی حمل فياتا
(F.C.T)(FIATA FORWARDERS CERTIFICATE OF TRANSPORT)


گواهی حمل فياتا در صورتی كه به حواله كرد صادر شود سندی است قابل معامله و قابل انتقال و لذا مورد پذيرش بانك‌ها قرار می‌گيرد. فورواردر با در اختيار گذاشتن اين گواهی به صاحب كالا متعهد می‌گردد در مقصد توسط نماينده‌اش كالا را در اختيار ارائه دهنده گواهی بگذارد. گواهی حمل فياتا حاوی وظيفه محدودی است و فورواردر به عنوان شخص ثالث فقط مسئول حمل كالا و تحويل آن در مقابل ارائه سند مزبور می‌باشد. مقررات مندرج در ظهر گواهی حمل فياتا حاوی مقررات عمومی داخلی حمل و نقل كشور صادر‌كننده كشور صادركننده مربوطه می‌باشد.
گواهی حمل عاملین حمل و نقل فیاتا (FCT) سندی است که به وسیله فیاتا تدوین میگرددتا توسط عاملین حمل و نقل بین المللی عضو این سازمان مورد استفاده قرار بگیرد .

گواهی حمل عاملین حمل و نقل فیاتا( FCT) را می توان به محض آن که محموله برای حمل تحویل عامل حمل ونقل ( فورواردر) گردد در اختیار ارسال کننده قرار داد. عامل حمل و نقل در تهیه و صدور سند (FCT) گواهی می نماید که مسئولیت ارسال و تحویل محموله مشخصی را بر طبق دستوراتی که به وسیله ارسال کننده کالا در این سند به او داده شده است , می پذیرد . عاملین حمل ( فورواردر ) مسئول تحویل محموله در مقصد از طریق نماینده یا آژانسی که تعیین نموده , به دارنده سند  بر طبق شرایطی که در ظهر این سند ذکر شده , می باشد .
مسئولیت ویژه ای که عامل حمل هنگام صدور سند (FCT ) می پذیرد ممکن است با مسئولیت عادی او طبق شرایط عمومی  سند مذکور تفاوت نماید . عامل حمل فقط مسئول رساندن کالا به شخص ثالث و تحویل دادن آنها صرفا درمقابل ارائه سند (FCT ) می باشد .
هنگامی که گواهی حمل عاملین حمل و نقل فیاتا (FCT) به حواله کرد TO ORDER صادر شده باشد , قابل معامله است .
گواهی حمل عاملین حمل و نقل فیاتا هنگامی قابل معامله و در زمان تحویل کالا معتبر خواهد بود که نسخه اصل سند (FCT ) به طور صحیح پشت نویسی شده باشد .

هنگام صدور سند (FCT ), عامل حمل در مورد رعایت نکات ذیل باید مراقبت های کافی به عمل آورد:

الف : باید مطمئن گردد که محموله مشخص شده در سند به وسیله خود یا نماینده اش ( شعبه یا عامل حمل واسطه ) قبول گردیده و حق هر گونه دخل وتصرف در آن تنها اختیار او است .
ب: باید اطمینان حاصل نماید که کالا در ظاهر دارای شرایط خوب و وضعیت مناسبی است .
ج: باید اطمینان حاصل کند که جزئیات ذکر شده در سند به وضوح و روشنی با دستوری که او دریافت نموده است مطابقت دارد .
د: باید مطمئن شود که مسئولیت بیمه محموله مورد توافق قرار گرفته است .
و : باید به روشنی مشخص شود که یک و یا چند نسخه اصلی از سند قرار است صادرگردد .توصیه شده که اسناد (FCT )( فیاتا ) تنها به وسیله پست سفارشی ارسال گردد.
سند (FCT ) تابع شرایط عمومی حمل و نقل کالا درکشور صادرکننده آن می باشد و این شرایط در پشت سند (FCT ) آمده است و لذا این سند تنها به وسیله عاملین حملی می تواند مورد استفاده قرار گیرد که از شرایط عمومی مذکور در فعالیت های عاملیت حمل و نقل خود تبعیت نمایند . این شرکت ها درصورت تمایل می توانند با کسب مجوز عناوین خود را در قسمت فوقانی اسناد چاپ نمایند , تکثیر و چاپ بدون مجوز و سر خود این اسناد توسط شرکت ها در هر شکلی اکیدا ممنوع است .
از آنجائی که جرئیات مندرج در این اسناد باید دقیقا نشان دهنده شرح کامل محموله , مسیر آن , نحوه واگذاری و یا دستورات مخصوص باشد , حداکثر دقت ممکن باید در صدور اسناد مذکور بکار برده شود . بنابر این موافقت شده است که عامل حمل صادر کننده این اسناد می توانند مبلغی بابت صدور آنها اخذ نماید.

گواهی رسيد فياتا
(F.C.R)(FIATA FORWARDERS CERTIFICATE OF RECEIPT)


سندی است غيرقابل معامله و غيرقابل انتقال و لذا مورد پذيرش بانكها نمی‌باشد. گواهی مزبور هنگامی كه كالا بر اساس شرط (EX.WORK) فروخته شده باشد كاربرد دارد.
رسید عاملین حمل فیاتا برای استفاده فورواردرهای داخل سازمان فیاتا تهیه گردیده است . سند رسید کمپانی حمل و نقل فیاتا , فورواردرها را قادر می سازد که به ارسال کننده کالا (consignor) سندی ارائه داده  و بدان وسیله اعلام می نماید که مسئولیت کالای مورد نظر را به عهده گرفته است .
با رسید عاملین حمل فیاتا , فورواردر گواهی می کند که کالای مورد نظر را در اختیار گرفته  و بر طبق دستورات غیر قابل برگشتی متعهد گردیده است که آن را برای شخص یا موسسه ای که در سند نشان داده شده  ارسال دارد . این دستورات تنها در صورتی قابل ابطال است که نسخه اصل سند (FCR) به فورواردر صادرکننده آن تسلیم گردد و او نیز در موقعیتی باشد که بتواند چنین دستور ابطالی را اجابت نماید .
رسید عاملین حمل فیاتا اساسا زمانی استفاده خواهد گردید که تولید کننده یا فروشنده کالا را بر مبنای EXWORKS فروخته و نیاز به آن دارد که با ارائه رسید عاملین حمل فیاتا به خریدار اثبات نماید که به تعهدات خود عمل نموده است .
در حالتی که اعتبار اسنادی گشایش شده باشد , فروشنده تحت این شرایط قادر خواهد بود با ارائه رسید عاملین حمل فیاتا صادره توسط فورواردر, از مبلغی که بر طبق شرایط اعتبار توسط خریدار د راختیار او گذاشته شده استفاده نماید . فروشنده به هیچ وجه حق دخل و تصرف در کالایی را که تحویل فورواردر شده  و رسید حمل و نقل فیاتا مربوط  آن نیز تحویل خریدار گردیده است , ندارد.
رسید عاملین حمل و نقل فیاتا قابل معامله نمی باشد و نظر به این که تحویل محموله به مشتری بستگی به تسلیم این سند ندارد فقط یک نسخه اصلی صادر می گردد و اگر نیازی به نسخ بیشتر ی باشد عبارت ((غیر قابل معامله )) روی آنها باید چاپ گردد.

هنگام صدور سند رسید عاملین حمل فیاتا (FCR) , فورواردر باید از موارد زیر اطمینان حاصل نماید:

الف: مطمئن گردد که کالای مورد بحث به وسیله او یا نماینده اش پذیرفته شده و همچنین حق دخل و تصرف کالا تنها در اختیار اوست .
ب: مطمئن گردد که کالا در ظاهر سالم و در شرایط مناسبی باشد .
ج: مطمئن گردد که جزئیات درج شده در سند با دستوراتی که او دریافت داشتته مطابقت دارد .
د: مطمئن گردد که شرایط اسناد حمل ( مانند بارنامه ) مغایر با تعهداتی که او بر طبق سند رسید کمپانی حمل و نقل پذیرفته است , نباشد .

رسید عاملین حمل فیانا تابع شرایط عمومی حمل و نقل کالا در کشور صادرکننده سند می باشد که این شرایط در ظهر رسید ذکر می شود و لذا این سند تنها به وسیله فورواردرهایی میتواند مورد استفاده قرار گیرد که شرایط عمومی را در فعالیت حمل و نقل خود مرعی دارند .
فوروارد حسب تمایل می تواند مجوزی را کسب نماید که بر طبق آن علامت و یا عنوان مخصوص خود را بالای اسناد چاپ نماید . تکثیر این اسناد توسط موسسات به طور انفرادی اکیدا ممنوع می باشد .
دقت کافی در تهیه و تکمیل این اسناد باید به کار برده شود زیرا جزئیات ذکر شده در این سند باید دقیقا مشخصات محموله , مسیر آن , نحوه دخل و تصرف و دستورات ویژه مربوط به آن را مشخص و معین سازد . بنابراین موافقت شده است که صادر کننده این سند وجهی را بابت صدور و تکمیل آن دریافت دارد .

 

download almost uapkmod here | the best resources android apps on uapkmod.com